Üye Girişi
Kullanıcı adı :
Şifre :
Yeni Üye Kaydı 
Jinekolojik Tümörler El Kitabı

Download

Bu kitap jinekolojik tümörlerde kabul görmüş tanı, tedavi, takip ve  bakım  yaklaşımlarında  kanıta  dayalı algoritmaları  içermektedir.   Hazırlanmasında  değişik  uluslararası  veri  tabanlarından,  yayınlardan ve kişisel deneyimlerden yararlanılmıştır.  Algoritmaları Türkiye’nin çeşitli merkezlerinden konularının uzmanları onaylamıştır.   Rehber  jinekolojik  tümörlerle  ilgili  olarak Tıbbi  Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Jinekolojik  Onkoloji, Patoloji, Nükleer Tıp, Radyoloji,  Hemşirelik  Bakımı  ile  ilgili  uzman  kişilerin  katılımı ile hazırlanmıştır.  Bu rehberi hazırlayanlar herhangi bir şekilde uygulama ya da kullanımlarla ilgili bir sorumluluk almamaktadır.  Hastalara yapılacak tedavi seçimleri ve uygulama şekilleri uygulayan hekimin sorumluluğundadır.   Kitapta  yakın  gelecekte  değişme olasılığı  az  olan  yüksek  düzeyde  kanıta  dayalı öneriler “öneri  1” olarak vurgulanmıştır.  Okunması önerilen önemli referanslar konu sonunda belirtilmiştir.