Üye Girişi
Kullanıcı adı :
Şifre :
Yeni Üye Kaydı 
Geçmiş Toplantılar

Meme Kanserinde Tanı, Tedavi ve Takip Algoritmaları

Tarih: 23 Eylül 2017

Yer: The Swissotel / İstanbul

 

Toplantı katılımınızı 6 Eylül 2017 tarihine toplantı organizasyon firmasına bildiriniz:

 

OCT Kongre Organizasyon Firması

Tel: 0212 291 15 05        

Fax: 0 212 246 46 16

E-mail: memealgoritma@oct.com.tr
  


 
 
Meme Kanserinde Tanı, Tedavi ve Takip Algoritmaları Programı
 
 
09.00-09.15 AÇILIŞ
 
09.15-09.30 MEME KANSERİ: BENİGN MEME HASTALIKLARINA YAKLAŞIM
 
09.30-09.45 MEME KANSERİ: TANI VE EVRELEME
 
09.45-10.15 NON-İNVAZİV MEME KANSERİ
İN SİTU KARSİNOM
Duktal Karsinoma in Situ (DKİS)
Lokal-bölgesel Tedavi
Adjuvan sistemik tedavi
İzlem ve Takip
Lobüler Karsinoma in Situ (LKİS)
Tanı ve Tedavi
 
10.15-11.15 İNVAZİV MEME KANSERİ KLİNİK EVRELEME
Klinik Evre I, II, IIIA (T3N1M0)
Aksiller Değerlendirme
Cerrahi Aksiller Evreleme ve Tedavi
Cerrahi Yaklaşım
 
11.15-12.00 PATOLOJİK DEĞERLENDİRME
Histoloji, Hormon Reseptör (HR) Durumu, HER-2 Durumu ve İntrensek Alt tip
İntrensek Alt tip – Lüminal A Benzeri
İntrensek Alt tip – Lüminal B Benzeri
HER2 Testi
 
12.00-13.00 Öğle Yemeği
 
13.00-14.15 ADJUVAN SİSTEMİK TEDAVİ
Lüminal A Benzeri, Lüminal B Benzeri, HER-2 Pozitif, Üçlü Negatif
 
DUKTAL, LOBÜLER, MİKST, METAPLASTİK HİSTOLOJİ
Evre IA (T1N0M0) Hastalık
HR-Pozitif veya HR-Negatif ve HER2-Pozitif Hastalık
HR-Pozitif veya HR-Negatif ve HER2-Negatif Hastalık
Evre IB-II- IIIA (T3N1M0) Hastalık
HR-Pozitif ve HER2-Pozitif Hastalık
HR-Pozitif ve HER2-Negatif Hastalık
HR-Negatif ve HER2-Pozitif Hastalık
HR-Negatif ve HER2-Negatif Hastalık
 
TÜBÜLER- MÜSINÖZ KANSER
Evre I-II- III Hastalık
 
ADJUVAN ENDOKRİN TEDAVİ
Tanı anında Premenopoz
Tanı anında Postmenopoz
 
14.15-14.30 ADJUVAN RADYOTERAPİ
Patolojik Evre I, II, IIIA, IIIB, IIIC
 
14.30-15.00 NEOADJUVAN SİSTEMİK TEDAVİ 
Klinik Evre II-IIIA (T3N1M0) Hastalık
Genel Tedavi Yaklaşımı 
Neoadjuvan Tedavi öncesi Aksiller Değerlendirme
Yanıt Değerlendirme ve Cerrahi Tedavi 
Lumpektomi sonrası Adjuvan Tedavi
Mastektomi sonrası Adjuvan Tedavi
 
Klinik Evre IIIA (N2M0) – IIIb VE IIIC (Noninflamatuar) 
Genel Tedavi Yaklaşımı 
Neoadjuvan Tedavi sonrası Lokal-bölgesel Tedavi 
Cerrahi sonrası Adjuvan Tedavi 
 
15.00 -15.15 TEDAVİ SONRASI TAKİP 
 
15.15 – 15.45 İNFLAMATUAR MEME KANSERİ 
Evre T4D, N0-N3, M0
Genel Tedavi Yaklaşımı 
Lokal-bölgesel ve Sistemik Tedavi 
 
15.45-16.45 NÜKS VEYA EVRE IV HASTALIK 
Tanısal İşlemler 
 
NÜKS HASTALIK
Sadece Lokal Nüks 
Genel Tedavi Yaklaşımı
Lokal-bölgesel Tedavi 
Sadece Lokal-bölgesel Nüks 
Genel Tedavi Yaklaşımı
Lokal-bölgesel Tedavi 
 
NÜKS VEYA EVRE IV HASTALIK
Genel Tedavi Yaklaşımı 
Sistemik Tedavi
HR-Pozitif, HER2-Pozitif veya HER2-Negatif
HER2-Negatif, HR-Negatif veya HR-Pozitif ve Endokrin Dirençli 
HER2-Pozitif, HR-Negatif veya HR-Pozitif ve Endokrin Dirençli 
 
16.45-17.00 YÜKSEK RİSKLİ HASTALARA YAKLAŞIM 
Genetik Risk Değerlendirme 
Kanser Tanısı olan Bireyler
Meme/ Over kanseri Aile Hikayesi olan Bireyler
Risk Azaltıcı Tedavi isteyen Yüksek Riskli Kadınlar
 
Risk Azaltıcı Ajanlar
Risk Azaltıcı Tedavi altında Klinik Semptom Yönetimi 
 
17.00-17.15 Ek öneriler ve kapanış 

 

       
   

Tarih: 26-27 Kasım 2016

Yer: Sırbistan

Davet Yazısı için lütfen tıklayınız.

   

 

 

Point Hotel Barbaros - İstanbul

Tarih: 19-20 Kasım 2016

Yer: Sheraton Hotel / İstanbul

Davet Yazısı için lütfen tıklayınız.

 

Tarih: 27-28 Şubat 2016

Yer: Gayrettepe Point Otel / İstanbul

Davet Yazısı için lütfen tıklayınız.  

 

Tarih:09 Ocak 2016

Yer: Gayrettepe Point Otel / İstanbul

Davet Yazısı

 

 

Tarih:11 Nisan 2015

Yer: Gayrettepe Point Otel / İstanbul

Davet Yazısı

Bilimsel program

 

Tarih:28 Şubat 2015

Yer: Gayrettepe Point Otel / İstanbul

Davet Yazısı

 

 

Tarih: 4 Ekim 2013 

Yer: The Plaza Otel / İstanbul

Program