Üye Girişi
Kullanıcı adı :
Şifre :
Yeni Üye Kaydı 

Yeni Üye Kaydı


Adınız :
Soyadınız :
Üyelik Türü :    
Üyelik Türü Açıklaması :

Aktif üyelik - Profesyonel çalışma zamanının büyük bölümünü kanser hastalarının bakımına (tanı- tedavi ve izlemine) ve/veya kanser biyolojisi, tanısı, önlenmesi veya tedavisi üzerine araştırma ve eğitim çalışmalarına adamış deneyimli lisanslı tıp doktorları veya diğer sağlık uzmanları için uygundur.

Genç-aktif üyelik - Geçerliliği kabul edilen, bir onkoloji bilim dalında eğitim programını tamamlamış, ancak takiben bu alanda çalışma süresi 3 yıldan az olan ve “Aktif” üyeliğe başvuru şartlarını taşıyan kişiler için uygundur.

Asosiye üyelik - Bir onkoloji bilim dalında eğitim programına devam eden ve ileride “Aktif” veya “Genç-Aktif” üye olmaya uygun şartları taşıyan Tıp Doktorları, diş doktoru, eczacı veya diğer alanlarda lisansüstü doktora eğitimini tamamlamış kişiler için uygundur.

Aktifle ilişkili üyelik - Lisansüstü doktora eğitimini tamamlamış sağlık uzmanları (örneğin, epidemiyologlar, biyoistatistikçiler, halk sağlığı uzmanları, hemşireler ve diğer sağlık uzmanları) veya “Aktif Üyelik” için gerekli şartları taşımayan, ancak ilgi alanları kanser biyoloji, kanserde tanı, korunma veya tedavi (örneğin, patologlar, radyologlar, nükleer tıp
uzmanları, farmakologlar, araştırmacılar vs.) olan kişiler için uygundur.

Afiliye üyelik - Profesyonel çalışma zamanının önemli bir bölümünü kanser tanısıalmış hastaların bakımına ve tedavisine ayıran lisans düzeyinde eğitim almış onkoloji hemşireleri, sağlık çalışanları ve diğer sağlık alanlarında çalışanlar içindir. Bu üyelik aynı zamanda klinik araştırmalarda görev alan ve onkoloji uzmanları ile birlikte çalışan kişiler, ve ulusal ve uluslar arası düzeyde kar amacı olmadan kanserli hastaların iyiliği için çalışmalar yapan kurum ve/veya kuruluşlarda çalışan önde gelen veya lider
pozisyonundaki kişiler için de uygundur.

Onursal üyelik - “Aktif üyelik” şartlarını taşıyan ancak çalışmalarını yurtdışında sürdüren yabancı uyruklu bilim adamları için uygundur.

Meslek / Branş :
Krurum :
Telefon :
Doğum Tarihi:    
Doğum Yeri:
Cinsiyet :
E-mail :
Şifre :